TYT Zor Mu Olacak Kolay Mı?

2018 TYT Soruları Nasıl Olacak? 2018 TYT Soruları Kolay mı Olacak Zor mu? 2018 TYT Soruları eleyici mi olacak ?

Üniversiteye girişin ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi’nin TYT soruları yayınlandı. Soruları değerlendiren eğitim uzmanları, soruların genel olarak kolay olduğunu, değişikliğin matematikte olduğunu ancak eleyici bir sınav olmayacağını kaydetti.

Temel Yeterlilik Testi’nin TYT soruları yayınlandı. Soruları inceleyen uzmanlar soruların kolay olduğunu ve eleyici olmadığını ifade ettiler.Özellikle Fen ve Sosyal dersler YGS den çok farklı olmaması dikkat çekici. Türkçe dersinde dil bilgisi ön plana çıkmakla birlikte paragraf soruları ağırlığını korumakta. Matematik adına klasik bir YGS’den çok kolaylaştırılmış bir ALES sınavı tarzında sorulmuş. Öğrencilerin okuduklarını anlama açısından soruların çözümü zaman alabilir fakat sorular zor değil.

TYT’de yer alacak 120 soruyu, Anabilim Eğitim Kurumları Zümre Başkanları açıklanan örnek sorular üzerinden her ders için ayrı değerlendirdi:

TYT TÜRKÇE SORULARI

Her ne kadar TYT Türkçenin, anlamdan oluşacağı, dil bilgisi sorularının olmayacağı söylenmiş olsa da durumun öyle olmadığı anlaşıldı. Geçen yılın YGS Türkçe sorularında yazım kuralları, noktalama dâhil 6 tane olan dil bilgisi soruları TYT Türkçede 13 soruya çıktı. Geçen yıllarda dil bilgisi soruları birkaç kazanım birleştirilerek sorulurken TYT’de tek kazanım üzerinden sorular olduğu görüldü. Genel olarak bakıldığında soruların zor olmadığı orta ve kolay düzeyde olduğu görülmektedir. Ancak alışık olunmayan soru tipleri olduğundan sınav öğrencilere zor gelebilir. Dil bilgisinin çokluğu da öğrencileri zorlayacaktır.

TYT SOSYAL BİLİMLER

COĞRAFYA

TYT Coğrafya Testi Soruları, beklenildiği gibi YGS formatına uygun sorulardan sorulmuştur. Konular yine 9. ve 10. sınıfların kazanımlarından sorulmuştur. Kazanımların yine harita bilgisiyle pekiştirdiği sorular dikkati çekmektedir. ÖSYM yine coğrafya sorularında konuların harita üzerinde ifade edilmesinin önemli olduğunu ve bu uygulamanın TYT coğrafya sorularında da devam edeceğinin ipucunu vermiştir. Bunun yanında YGS coğrafya sorularından bazıları doğrudan yorumla çözülebilirken; TYT coğrafya örnek sorularında ilgili kazanımın temel bilgisi olmadan çözülemeyeceği izlenimi edilmiştir. Bu durum yeni sınavda bilgi düzeyinin önemini daha da arttırmıştır.

TARİH

Daha önceki yıllarda sorular daha yoruma açık ve ve bilgiden çıkarım yapılarak sorulmaktaydı. Yayınlayan sorular bilgiye dayalı bir şekilde çeldiricisi iyi çalışılmış sorular bulunmakta. 2 soru bilgiye dayalı,3 soru yoruma dayalı sorulardır. Soru sayısı az olduğundan önceki yıllarla ilişkilendirmek mümkün olmamak kaydıyla beklenen konulardan gelmiştir.

YGS formatına uygun sorular sorulmuştur. (İlk Türk Devletleri, Osmanlı Kültür Medeniyeti, Milli mücadele)

FELSEFE

Felsefe soruları, önceki yıllarla kıyaslandığında çok büyük bir fark göstermiyor. Verilen paragraftan bilgiye dayalı yorum yapılması bekleniyor. Eski YGS sorularına benzemekle birlikte, verilen seçeneklerin çeldirici olması öğrencileri zorlayabilir.
Konu dağılımı, felsefenin anlamı, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi ve bilgi felsefesi ünitelerinden yapılmıştır. Beklenilen dışında bir durum yoktur

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

TYT, YGS formatında soru örneklerinden oluşuyor.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinden geçen seneki YGS’de de 5 soru vardı. TYT’de de 5 soru var. Yani soru sayıları aynı. YGS’deki sorular, bilgi+yorum soruları şeklindeydi. TYT’de de aynı.

TYT soru örneklerindeki dağılma gelince;

16. Soru: Hac ve Umre konusuyla ilgili. Tamamen bilgiye dayalı bir soru.
17. Soru: Kader-irade ve sorumluluk konusuyla ilgili yorum sorusu.
18. Soru: Ahlak konusuyla ilgili yorum sorusu
19. Soru: Peygamberlere iman konusuyla ilgili tamamen bilgi sorusu.
20. Soru: Kur’an-ı Kerim ve Yorumu konusuyla ilgili. Bilgi-yorum sorusu şeklinde.

TYT FEN BİLİMLERİ

FİZİK

TYT fizik örnek sorularında ilgili kazanımın temel bilgisi olmadan çözülemeyeceği gözlemlenmiştir.

konuların dağılımı 9-10.sınıf seviyesinde olup , beklentiyi karşılamaktadır. Bildiğini yorumlayabilen öğrenciler için sorular basit gelebilir. Basitliğini yanlış yorumlayıp , içinde başka anlamlar arayabilir. Geçen yılların YGS tarzına çok benzer olan örnek sorulara bakarak planlı ve verimli çalışan öğrencilerin beklediği tarzda olduğunu söyleyebiliriz.

KİMYA

Örnek sorular, 9 ve 10. Sınıf konularından seçilmiş. Bilgi içeren ama zorlamayan sorular. Kimyasal terimlerin iyi bilinmesi gerekiyor. Geçen yılın YGS sorularına göre daha seçici. Normal bir çalışma temposu ile yol alan öğrencilerin rahatlıkla başarılı olabileceği sorular.

BİYOLOJİ

Örnek sorular geçen yılların YGS tarzında olup sorulan 6 sorunun 4 tanesi bilgi, 2 tanesi yorum sorusudur. Sorular 9. ve 10. sınıf müfredatından seçilmiştir. Bilgi soruları kolay ve en temel biyoloji bilgilerini içermektedir. Grafik yorumlamayı gerektiren bir soru niteliği açısından seçicidir. Biyolojiye düzenli çalışan bir öğrencinin rahatlıkla cevaplayabileceği sorulardır.

MATEMATİK VE GEOMETRİ

Matematik soruları alan bilgisiyle birlikte mantık yürütme, okuduğunu anlama ve muhakeme etme üzerine tasarlanmıştır. Herhangi bir kazanımdan soru sorulacaksa önce o kazanım bilgisi verilmiş, soru buna paralel olarak sorulmuştur (örneğin standart sapma sorusu gibi). İşçi havuz, hareket problemi gibi klasik problem çözme yerine öğrencinin daha çok akıl yürüterek çözeceği problemler ortaya konulmuştur. Buradan anlaşılıyor ki TYT kendine güvenen sözel öğrencisinin sınavda çok rahat matematik çözebileceğini gösteriyor. Eşit ağırlık ve sayısal öğrencileri soruları genel olarak zorlanmadan çözebileceklerdir. Alışılmışın dışında bir sınav değil fakat sözel yönü kuvvetlendirilmiş bir sınav.

Klasik bir geometri sorusu gözlenmiyor. Geometriyi daha çok problemin içinde yoğurulmuş halde sormuşlar. Geometri sorularının bir hikayesi var ve öğrencinin soruyu kafasında daha kolay canlandırması sağlanmış. Analitik düşünmede zorlanan öğrencilerin soruları kafasında canlandırması daha kolay olacaktır.

TAMAMEN LİSE MÜFREDATINA UYGUN: Sınav soruları tamamen lise müfredatına uygun olarak hazırlanmaktadır.

ALAN ÖĞRETMENLERİ DE SORU HAZIRLADI: Soru havuzunu genişletirken bu yıl öğretim üyeleri yanında, alan öğretmenlerinin de katkısını aldık. Soru yazarlarının farklılığı, sınavın kapsamı açısından bir değişiklik getirmez. Bu yüzden TYT'nin içeriğinde bir farklılaşma olmayacaktır. Kaç kişinin ne düzeyde katkıda bulunduğu konularında sayılarla konuşmayı pek istemeyiz.

HER SORU YAZANDAN 1 SORU: Soru havuzundan soru çekilirken buradaki kural mümkünse bir soru yazarından birden çok soru alınmamasına özen göstermektir. Bu, sınav güvenliği ve soru yazarı çeşitliliğini temin bakımından önemlidir.

SORULAR ŞU ANDA BASILIYOR: Sınav güvenliği bakımından tüm tedbirler alındı. Kilis'teki adayların sınav merkezleri Gaziantep'e kaydırıldı. Şu anda sorularımızın tümü matbaada basılma aşamasında. Sağlıklı şekilde sınavı gerçekleştireceğiz. Adaylardan da tek beklentimiz kılavuzda ve sınava giriş belgelerinde belirtilen tüm kurallara sınavın başlangıcında, sonunda, her aşamasında uymalarıdır.

SINAV ANKETİ DOLDURACAKLAR: Adayların sınavdan çıktıktan sonra sınavla, sınav salonu, binaya ulaşımla ilgili, görevlilerle ilgili bize iletmek istedikleri bilgileri iletebilmeleri için bir anket hazırladık. Sınavdan sonra adaylar, sonuçlar açıklanıncaya kadar aday işlemleri sistemi üzerinden bu anketi doldurarak değerlendirmelerini bize iletebilecekler.

SONUÇ TAKVİMİNİ ÖNCEDEN AÇIKLADIK: Bu yıl diğer TYT'den farklı olarak sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı önceden adaylara resmi internet sitemiz üzerinden '2018 Sonuç Açıklama Takvimi' ile bildirildi. 2018 TYT sınav sonuçları Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

MOBİL UYGULAMADAN SONUÇ ÖĞRENEBİLECEKLER: Adaylarımız, sonuçları resmi internet sitemizden ya da mobil cihazlarına yükledikleri 'ÖSYM Mobil' uygulaması ile öğrenebilecekler. Mobil uygulamasını kurdukları ve sisteme giriş yaptıkları tüm mobil cihazlara otomatik bildirim olarak yollanacak ve adaylar, 2018 TYT sınav ve yerleştirme sonucunu görebilecek.

KURALLARA UYUN SINAVINIZ GEÇERLİ OLSUN: 'Sınav bitmiştir, cevap kağıtlarınızı kitapçığın arasına koyun" uyarısından sonra soruları yanıtlamaya devam etmeyiniz. Kural ihlalleri yüzünden sınavınızın geçersiz sayılmasına, emeklerinizin boşa gitmesine sebep olmayınız.

EHLİYETİNİZLE SINAVA GELMEYİN: Sınava kimlik kartı olarak nüfus cüzdanınızın aslı veya süresi geçerli pasaport ile geliniz. Sınava ehliyet ve diğer kimliklerle kesinlikle gelmeyiniz. Giriş belgelerinizde yazılı olan yasaklı araç-gereç ve yiyecekleri sınav yerine getirmeyiniz. Tüm 2018 TYT adaylarına ve velilerine sınav öncesinde başarılar dilerim'

BU YIL EK YERLEŞTİRMEDE YENİ PROGRAM AÇILMAYACAK

YKS başlamasına sayılı günler kala YÖK bu yıl üniversite kayıtları ile ek yerleştirme tarih ve kayıtlarını belirledi. Geçtiğimiz Mayıs'ta toplanan YÖK Genel Kurulu toplantısında 2018 ÖSYM takvimi de kesinleşmiş oldu.

Buna göre 2018-2019 yükseköğretim kurumlarına kayıtlar ağustos ayı içinde yapılacak. Üniversitelere Ağustos tarihleri arasında elektronik kayıtlar yapılacak. Bireysel kayıtlar ise Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

EK YERLEŞTİRME KAYITLARI

Üniversitelere kayıtların ardından boş kontenjanlar için tercihler Ağustos tarihleri arasında alınacak.Eylül tarihleri arasında ise ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler kayıt yapacak. Her yıl ek yerleştirme döneminde üniversiteler yeni programlar açıyor ve bu programlara da ek yerleştirme ile öğrenci alıyordu. Ek yerleştirme işlemi merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlara yapılacak.

BİR SAAT ÖNCE SINAV YERİNİZE GİDİN

Sınavlar başlamadan bir saat önce sınava gireceğiniz binalarda bulunmamız gerekiyor. Sınava girmek için TYT Giriş Belgesi'nin yanı sıra yanınızda nüfus cüzdanınız ya da geçerliliği olan pasaportunuz olmalı. Askeri öğrenciler askeri kimlik belgesi taşıyabilir. Ancak bu özel durum muvazzaf askerler için geçerli değil. Bunların dışında sürücü belgesi ya da meslek kimlik kartları gibi belgelerin geçerliliği yok ve bunlarla sınava giremezsiniz.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Bu yıl hangi sınavlar olacak? Üniversite öncesi ve sonrası sınavlar ile alakalı bilgiler basında çıkan haberler tek bir adreste. Sitemiz sadece haber ve bilgi portalıdır.